Algoritmer som en uhåndgribelig kulturel arv

Baggrunden

Algoritmer er uhåndgribelige resultater af den menneskelige intelligens, med store håndgribelige resultater på vores liv og vej til fremtiden. Kendte algoritmer giver en dybere forståelse af databehandlingens indflydelse på verden, muliggør bevidst brug af teknologi og giver basis for innovation.

En algoritme er en entydig, begrænset, eksekverbar procedure til at løse et problem, opnå et resultat eller bringe ideer til live.

De udfordringer, der findes en kendt algoritme til, bliver ikke længere betragtet som problemer. Det er blot en opgave, der skal løses. Kompleksiteten af en opgave bliver bestemt ved hjælp af den mest effektive kendte algoritme der kan løse den. Den, der fremstiller en algoritme til at løse et problem, har løst dette problem for evigt. Den der fremstiller en hurtigere algoritme til at udføre en opgave har gjort det mere simpelt for evigt.

I 1972 anlagde United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en overenskomst angående Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Beskyttelse af verdens kulturel og naturlig arv), i et forsøg på at fremme identificering, beskyttelse og bevarelse af verdens kultur- og naturarv, der betragtes som havende en fremtrædende værdi for menneskeheden.

Ifølge UNESCO: “er arv vores eftermæle fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi giver videre til fremtidige generationer. Det, der gør verdensarv speciel er dens universelle anvendelse. (http://whc.unesco.org/en/about/, Sidst åbnet  Sept 12, 2017).

I 2003 anerkendte UNESCO, at kulturel arv ikke ender ved monumenter og samlinger af objekter, og anlagde en ny konvention for varetagelse af den uhåndgribelige kulturarv defineret i Artikel 2 som “skikke, repræsentationer, udtryk, viden, evner såvel som instrumenter, genstande, artefakter og kulturelle rum, der associeres dermed – at samfund, grupper og i nogle tilfælde individer anerkendes som en del af deres kulturelle arv. (https://ich.unesco.org/en/convention sidst åbnet Sept 12, 2017).

Den anden paragraf i artikel 2 af konventionen identificerer blandt andet fem domæner, hvori den uhåndgribelige kulturarv er manifesteret: (A) mundtlige traditioner og udtryk, inklusiv sprog som formidler af den uhåndgribelige kultur arv; (B) scenekunst; (C) social praksis, ritualer og festlige begivenheder; (D) viden og praksis omhandlende naturen og universet; (E) traditionelt håndværk.

Den tredje paragraf i artikel 2 af konventionen definerer “varetagelse” som “tiltag tiltænkt at sikre overlevelse af den uhåndgribelige kulturarv, inklusiv identifikation, dokumentation, forskning, bevarelse, beskyttelse, fremmelse, forbedring, overførsel særligt gennem den formelle og uformelle uddannelse såvel som genskabelse af de forskellige aspekter af en sådan arv”. Varetagelse indebærer uddannelse, løft af viden samt kapacitetsopbygning på et nationalt niveau (artikel 14), og vedligeholdelse af repræsentative lister på internationalt niveau (artikel 16) “med henblik på at sikre bedre synlighed af den uhåndgribelige kultur arv og viden om dens betydning.

Begæring:

Vi, undertegnede, anerkender, at algoritmer er blandt de største succeser for menneskeheden, og at de er værd at betragte som en del af vores uhåndgribelige kulturarv

Vi, undertegnede, tror på, at varetagelse af algoritmer betyder at forbedre deres synlighed, hæve opmærksomheden af deres betydning, udvide deres cirkulering og bidrage til opbygning af et vidende samfund.

Vi, undertegnede, anmoder UNESCO tilføje algoritmer til de domæner hvori den uhåndgribelige kulturelle arv er manifesteret.

UNDERSKRIV BEGÆRINGEN